header_kinderpraktijkvoorjou

Afstemming kinderen

Elk kind is welkom bij Kinderpraktijk Voor Jou in Breda voor een kennismaking en eventuele vervolgsessies. Ik richt me op kinderen in de leeftijd van 4 tot circa 16 jaar.

Hoogsensitieve kinderen

Mijn ervaring is dat vooral hoogsensitieve kinderen extra begeleiding nodig hebben. Hoogsensitieve of hooggevoelige kinderen zijn supergevoelig voor prikkels, energieën, uitspraken en sfeer (thuis en in de klas). Doordat ze zo gevoelig zijn, zijn ze ook kwetsbaarder. Ze raken sneller overprikkeld en overweldigd. Waardoor ze zichzelf kunnen verliezen en ‘onverklaarbaar’ en ‘onwenselijk’ gedrag of prestaties laten zien. Na afloop van een feestje of schooldag kunnen ze bijvoorbeeld ontploffen, intens verdrietig zijn of hun schoolprestaties kunnen ineens kelderen.

Hoe werk ik samen met (jouw) kind

Mijn aanpak is een combinatie van mijn ervaring als leerkracht, gedragsspecialist en Rots & Water trainer en mijn intuïtie. Tijdens sessies maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals: observatie, teken je gesprek, de wonder- en schaalvraag, oplossingsgerichte gespreksvoering en ontspanning. De informatie die ik hiermee verkrijg, laat zien hoe jouw kind zich écht voelt. Wat er in hem (of haar) omgaat. Waar hij tegenaan loopt. Wat hij graag zou willen. Waarom hij zich op een bepaalde manier gedraagt. En waarom hij niet tot leren komt.

Observatie bij mij in de praktijk of op school

Een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze is een observatie van jouw kind. Deze kan plaatsvinden in mijn praktijk en/of op school, met goedkeuring van de school en leerkracht van jouw kind.

Tijdens een observatie zie ik waar jouw kind mee worstelt. Lichaamstaal en -houding vertellen al veel. Waarom reageert een kind op een bepaalde manier? Wat ging eraan vooraf? Waar zit de trigger? En waar zit de oplossing? Doordat ik mijn ervaring als leerkracht, gedragsspecialist en mijn intuïtie samen laat komen, kan ik kinderen ‘lezen en begrijpen’ vanuit een breder kader. Ik weet en voel daarom vaak wat er aan de hand is en wat jouw kind nodig heeft.

‘Een kennismaking met observatie levert bijna altijd concrete antwoorden en verklaringen op, waarmee je als ouders verder kunt.’

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Een sessie bestaat uit een kennismaking en observatie, waarvan het kind niks merkt, en een actief gedeelte. Uiteraard beginnen we met een eerste kennismaking en kindgesprek. Deze voer ik aan de hand van de methode oplossingsgerichte gespreksvoering. Samen werken we naar een oplossing toe.

Ik stel bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat zou je graag willen?
  • Wat voel je precies?
  • Waar voel je het in je lijf?
  • Welke verbeterstap kunnen we nu al zetten?
  • Wanneer is het probleem er niet?

We zoomen dan vooral in op de situatie waarin het probleem er niet is. Hierin zit vaak de oplossing.

KVJ_sonja_1

Een kleine greep uit de diverse materialen

Teken je gesprek

Teken je gesprek is een interactieve en visuele gespreksmethode. Deze methode is effectief voor kinderen die chaotisch denken, veel piekeren of last van faalangst hebben. Ik schrijf letterlijk op wat jouw kind tegen mij zegt. Daarna herhaal ik steeds zijn/haar woorden en vraag ik of het klopt wat ik heb opgeschreven. Dit doen we net zo lang, totdat er geen gedachten meer zijn.

Op een gegeven moment hebben we een volgeschreven blad. Samen bespreken we alle gedachten. Niet-helpende gedachten krijgen een rode wolk, helpende gedachten een groene wolk. Het wordt dan visueel wat en hoe een kind denkt. Kinderen komen zelf tot inzicht. Ze worden bewust van hun eigen gedachten.

De volgende stap is bespreken wat er nodig is om van de ‘rode wolkjes’ ‘groene wolkjes’ te maken. Hierdoor komt er rust en ruimte in het hoofd. Na afloop van de sessie kan ik laten zien waarover jouw kind piekert en wat hem/haar bezighoudt. Waarna samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Goed om te weten is, als je kind veel piekert, raakt niet alleen het hoofd snel vol, maar ook het werkgeheugen. Waardoor ze minder goed tot leren komen en stof kunnen verwerken. Door gedachten op te schrijven, te benoemen en te herprogrammeren, krijgt het werkgeheugen weer ruimte.

Sociale vaardigheden (SOVA)

Vanwege het belang van sociale vaardigheden, ben ik ook SOVA- en faalangstreductietrainer. We hebben allemaal sociale vaardigheden, maar niet iedereen weet ze even krachtig te gebruiken. De één weet zich nu eenmaal beter een houding te geven of uit te drukken in een sociale situatie dan de ander. Weer anderen hebben moeite met assertiviteit en grenzen stellen.

Durft jouw kind nee te zeggen en voor zichzelf op te komen? Durft het contact te leggen en kan hij/zij omgaan met kritiek? Voor sommige kinderen is dit moeilijk. Ik kan jouw kind leren om stapsgewijs voor zichzelf op te komen. Beter contact te leggen met andere kinderen en te leren (respectvol) feedback te ontvangen en geven.

Faalangstreductie

Behalve in sociale vaardigheden, ben ik gespecialiseerd in faalangst. De gedachte aan mislukking of afkeuring jaagt kinderen angst aan. Bij spanning of stress geven je hersenen een signaal af waardoor je lichaam adrenaline aan gaat maken. Je hart gaat sneller kloppen, je ademhaling gaat sneller, je spieren spannen zich aan en je concentratie wordt minder. Hierdoor functioneren je hersenen minder goed. Waar het kind zo bang voor is (het falen), gebeurt dan ook. Om uit deze negatieve spiraal te komen, moet het kind anders leren denken.

Gevoelens worden beïnvloed door de manier waarop kinderen tegen gebeurtenissen of situaties aankijken. Ik kan jouw kind leren dat je je gedachten kunt beïnvloeden en herprogrammeren.

De methode teken je gesprek geeft inzicht in helpende en niet-helpende gedachten. Het maakt jouw kind bewust van zijn/haar manier van denken.

Elk kind is uniek

Elk kind is uniek en heeft andere begeleiding nodig. Ik stem mijn methodes af op wat het kind nodig heeft. Door verschillende technieken in te zetten en te ervaren wat er anders is in het gedrag van het kind, zie ik verschillen en weet ik in welke hoek de oplossing te vinden is.

Rots en watertraining

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining. Bij deze training leert jouw kind dat je in elke situatie altijd een keuze hebt in de manier waarop je reageert. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de situatie. Jouw kind leert zichzelf hierdoor beter kennen en wordt zekerder van/over zichzelf.

Kies je voor een Rotshouding dan heb je zelfvertrouwen, ben je doelgericht, heb je zelfbeheersing en weet je wat je wilt. Je staat voor je mening en bent niet gevoelig voor groepsdruk.

Kies je voor een Waterhouding dan heb je aandacht voor de ander, kan je samenwerken, ben je hulpvaardig, creatief, flexibel en kan je goed luisteren.

Rots en Watertraining bestaat uit allerlei spelletjes en oefenvormen waarmee ik jouw kind vaardigheden kan aanleren, zoals regels en grenzen leren stellen, aanvaarden en respecteren. Zo ontwikkelt jouw kind zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden.

Sonja_kinderpraktijkvoorjou

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Tijdens het praten en tekenen krijg ik informatie van jouw kind, waarvan ik aantekeningen maak. Aan het einde van een sessie deel ik mijn bevindingen op gepaste wijze en oplossingsgericht met jouw kind. Zodat een volgende stap in de richting van een oplossing gezet kan worden. Veiligheid en vertrouwelijkheid staan hierbij voorop. Ik vraag daarom altijd aan het kind wat ik wel en niet mag delen met ouders en leerkrachten.

‘Wat ik van ouders vaak terug hoor, is dat mijn manier van werken met hun kind een echte eyeopener en doorbraak was na soms jaren tobben en gissen.’